Online život. Tak by se asi dnes dalo popsat, jak dnes lidé prožívají své životy. Každý den, ale určitě ne všichni, na internetu strávíme několik hodin. Například čtením různých článků, odepisováním na emailové zprávy, komunikací na sociálních sítích.
Sociální sítě jako je Facebook, Instragram, Twitter a desítky jiných informačních webů – všude po pár kliknutích se můžeme dozvědět tolik informací, že záleží skutečně na každém z nás, jak si to vyhodnotíme. Protože mezi pravdivými informacemi je plno dezinformací – fake news. Za posledních několik let se o nich hovoří neustále a mnozí nevědí, v čem mohou být nebezpečné.
falešný novinky ve světě
Pokud se někdo zajímá o dění jak ve světě, tak u nás, ať se to týká například politiky nebo nějakého důležitého rozhodnutí, zprávy, která pro mnohé je velmi důležitá, tak by se takový jedinec, který podává nebo posílá informace, měl vyznat v gramotnosti, která se přímo dotýká médií. To znamená: mediální informace, předtím, než se zveřejní, tak by měly projít:
·         důslednou analýzou
·         měly by být objektivně vyhodnocené
·         s tím je spojené jak ověření věrohodnosti zprávy, tak podání dané informace.
To, co se dnes u nás v současnosti děje, jak neustále nám media sdělují informace, které nás mají o něčem přesvědčit, tak minimálně polovina obyvatel nechápe, se tu děje a PROČ?
 Někteří lidé prostě nevědí, co si mají myslet, jiní se nechají manipulovat. Je podivné, že zvlášť mladší generace jednoduše neví (nebo nechce vědět), jak zdroje informací rozlišovat
falešný novinky z kostek

Co pro lidi DEZINFORMACE znamenají?Důsledkem této manipulace je snaha, aby lidé byli z těch všech zprávzmatenia abypřestali mít schopnost vlastního názoru.
Pravdu je potřeba hledat. A to dá dost práce. Ale v tom množství zpráv, nejenom z veřejných médií, se stává, že je z toho člověk doslova unavený. Prostě to vzdá.
Jednodušší a pohodlnějšípro mnohé je to, nechat se přesvědčit o něčem, co není pravda. A to by mělo být alarmující pro nás všechny.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup