Názory na nevěru jsou různé. Někteří lidé považují nevěru za tu největší zradu na světě a kvůli nevěře partnera se bez váhání dokáží rozvést. Někteří ji vnímají jako sice velmi nepříjemnou a bolestnou záležitost, ale rozhodně nikoli jako důvod k tomu, aby se rozbíjela fungující rodina. Ale je fungující rodinou rodina, ve které chybí vzájemná důvěra. Nejedná se pak spíše než o dobrou rodinu o pokrytectví? Je to věc názoru. I odborníci nemají jasno. Někteří ji vnímají jako určité zpestření, někteří jako selhání podvedeného.
srdce z prstů
Ano na nevěře je velmi bolestné to, že často ten podvedený je často obviňován z toho, že svým chováním nevěru vlastně zavinil. Přesně v duchu „nejlepší obrana je útok“. V určitých případech jistě partner svých chováním si o něco takového koledoval, ale rozhodně se nejedná o obecný případ.
 obarvené vlasy

Jak to má muž a jak žena?

Jinak to má s nevěrou muž a jinak žena. Jsou to překvapivě ženy, které častěji odcházejí od manžela, když se dopustí nevěry. Samozřejmě nelze paušalizovat, každý je zcela jiný, ale obecně by se dalo říci, že muži sice podvádí častěji, ale méně se zamilovávají, ženy podvádějí méně, ale obvykle do nevěry zapojí celé své srdce. Je celá řada mužů, kteří nevěru vnímají jako rychlé zpestření. Manželky to tuší, ale pro klid doma to tiše akceptují, protože jsou si tak nějak vědomy toho, že jsou to ony, které představují pro muže tu největší investici a do koho se investuje, ten se obvykle neopouští.
tetování na prsu
Nezřídka ovšem těmto ženám přesto dříve či později dojde trpělivost a volí mezi dobrým bydlem a nechat ze sebe dělat blbce.
Ženy nevěrnice se do svých milenců obvykle zamilovávají. Ano, určitě i zde najdeme takzvané samice, které si užijí třeba s kolegou na služební cestě, ale nic to pro ně neznamená. Ovšem většina žen to bere vážně. A to je potom marné. Je jistě mnohem více rozvodů z důvodu ženské nevěry než mužské. Žena, když se zamiluje až po uši, totiž zapomíná i na vlastní rodinu. Proto pánové pozor, aby se Vaše žena nezamilovala do někoho jiného.