Mezi největší nepříjemnosti, které mohou pasažéry postihnout, patří zrušení jejich letu. A je nad slunce jasné, proč. Člověk se jednoduše rozhodl, že se tím a tím spojem dostane tehdy a tehdy tam a tam a někdo jiný nakonec rozhodl, že nebude dotyčnému, který už si na takový let mimo jiné i koupil letenku a utratil tak dost možná i nemalý peníz, vyhověno.
A v Evropské unii, Švýcarsku, Norsku a na Islandu kvůli podobným případům platí regulace EC 261/2004, stanovující přesná pravidla, kdy a jak bude ten který poškozený pasažér za ono zrušení letu odškodněn. To aby aerolinie nedělaly v této civilizované části světa z letecké dopravy holubník. Aby si hodně dobře rozmyslely, co dělají, než nějaké to zrušení letu dopustí.
letadlo se schůdky
Člověk tak může získat za takové zrušení letu patřičné odškodnění. Kromě běžných věcí, jako je dejme tomu občerstvení na letišti nebo ubytování na náklady aerolinek při čekání přes noc může získat i docela hezkou sumičku peněz coby ‚bolestné‘.
Na takovou kompenzaci však vzniká nárok pouze tehdy, jde-li o let
a) spadající pod uvedenou regulaci, tedy provozovaný uvnitř Evropské unie, Norska, Švýcarska či Islandu, mající tu odletovou destinaci nebo operovaný leteckou společností se sídlem v některé ze zmíněných zemí
b) zaviněný leteckou společností a nikoliv okolnostmi, jež tato nemohla ovlivnit
c) patřičně zpožděný, tedy zpožděný v cílové destinaci déle, než je předepsaný limit
d) o jehož zrušení se člověk nedozvěděl včas, tj.
– nedozvěděl se o něm více než dva týdny před původně plánovaným časem odletu
– nedozvěděl se o něm dva týdny až sedm dní předem spolu s nabídkou náhradního letu s odletem nejpozději dvě hodiny před původním plánovaným časem odletu a příletem do cíle nanejvýš o čtyři hodiny později, než bylo původně plánováno
– nedozvěděl se o něm méně než sedm dní předem s nabídkou náhradního letu nejpozději jednu hodinu před původním časem odletu a nanejvýš dvě hodiny po původním plánovaném čase příletu.
hala letiště
Z kombinace těchto ohledů vzniká nárok na patřičně vysoké odškodné, jež může být za jistých okolností také sníženo na polovinu.
A protože nejsou všechny letecké společnosti jen ‚evropské‘, může tomu být u těch nespadajících pod regulaci EC 261/2004 jinak, podle zákonů jejich zemí nebo jejich přepravních podmínek.
A proto se vždy vyplatí vsadit při zrušení letu na právníky. Kteří mají nejlepší přehled a člověku tak vymohou nejsnáze to, nač má nárok. A to aniž by člověku hrozilo, že jim zaplatí nehorázné peníze a nakonec z toho vyjde s prázdnou.